efs equal

→ Kilka słów o nas → Archiwum → TWIERDZA MODLIN
TWIERDZA MODLIN
Udostępniamy zabytki – Fort nr III Pomiechówek

Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin oraz Zarząd Klubu Przewodników Terenowych PTTK „Bastion” z ogromną radością i satysfakcją zawiadamia, iż w najbliższym czasie będzie dostępny dla zwiedzających owiany dotychczas „tajemnicą wojskową” Fort nr III w Pomiechówku.
W maju bieżącego roku zostało wystosowane i pozytywnie rozpatrzone nasze pismo do Agencji Mienia Wojskowego w tej sprawie. Dzięki przychylności dyr. AMW Piotra Zabrzyjewskiego i szefa marketingu p. Tomasza Biernackiego doskonale przygotowana kadra przewodnicka prezentować będzie historię i losy tego miejsca Pamięci Narodowej związanego z Twierdzą Modlin i ponurą rolą, jaką spełniał Fort nr III w okresie okupacji hitlerowskiej. Sam fort zbudowali Rosjanie w latach 1883-1888 jako jeden z ośmiu fortów tworzących pierścień umocnień wewnętrznych. Głównym powodem budowy był rozwój artylerii (1860-67 lufy bruzdowane) oraz zagrożenie ze strony Niemiec i Austrii po Kongresie Berlińskim w czerwcu 1878r.
Fort spełniał istotną rolę w bojowej osłonie modlińskiego węzła komunikacyjnego zamykając drogi prowadzące do Nasielska. (Ostrołęki) i Serocka (Białegostoku). Fort ceglano-ziemny, modernizowany w latach 1894-1900 w okresie okupacji hitlerowskiej pełnił rolę obozu dla wysiedleńców, więzienia karno-śledczego a tak naprawdę katowni hitlerowskiej, gdzie wymordowano dziesiątki tysięcy ludzi.
Na tym nie koniec. Na zwiedzających Twierdze Modlin oczekuje także Fort Nr XVI w Czarnowie, jeden z głównych fortów pierścienia zewnętrznego zbudowanego w latach 1912-1914. Fort zlokalizowany 1300 metrów na północ od miejscowości Czarnowo. Wzorcem teoretycznym dla Fortu XVI był standardowy fort rosyjski „F1909”, zaprojektowany przez gen. K. Wieliczko. Dzięki nawiązaniu współpracy z Prezesem Towarzystwa Miłośników Fortu Czarnowo II p. Witoldem Kozakiem będzie można go zwiedzać podobnie jak Fort nr III, za pośrednictwem Biura Turystycznego Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin.
Jednocześnie przypominamy, że od 30 lat gospodarz Fortu Nr I w Zakroczmiu – Spółdzielnia Ogrodnicza umożliwia wejście zorganizowanym grupom do tego szczególnego miejsca.
Doskonale przygotowani przewodnicy z Klubu Przewodników Terenowych „Bastion” zapoznają zwiedzających z tragicznymi losami obrońców Fortu Nr I w czasie wojny obronnej 1939r. jak również z okresem okupacji hitlerowskiej.

Praktyczne rady dla zwiedzających:
Aby zwiedzić Twierdzę i poszczególne forty należy:
- zgłosić się do BT TPTM (na 2-3 przed planowanym przyjazdem),
tel./fax 022/ 713-04-65, tel. Kom. 503 999 673 lub 607 408 628 oraz Biura Podróży „Rekord” 022/ 775-93-37.
- w przypadku zwiedzania fortów zabrać ze sobą latarki, cieplejsze okrycie i stabilne obuwie. Za pośrednictwem Biura Turystycznego TPTM można: - odbyć krótkie rejsy gondolami po Narwi i Wiśle. (Silirus 602 652 371)
- odpocząć przy ognisku turystycznym
-zjeść posiłek w takich punktach gastronomicznych jak Brama Ostrołęcka (697 086 360) i Kasyno Wojskowe. (022/ 686 22 91)
- grillować w Garnizonie Nowowilejka rotmistrza Macieja Kostrzewskiego. (Gałachy 022/ 785-22-70
- organizować zawody w krytej strzelnicy bojowej (Cząstków 697 086 360)

Aktualny cennik:
1. Przewodnik po Twierdzy – 120 PLN
2. Przewodnik po Twierdzy z włączeniem fortów – 150 PLN
3. Wstęp na Panoramę Twierdzy – 3 PLN/os.
4. Wstęp do Fortu Nr III Pomiechówek – 3 PLN/os.
5. Ognisko turystyczne – 100 PLN

Uwagi:
1. Przewodnicy są dyspozycyjni w każdy dzień tygodnia i o każdej godzinie ( pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia chęci zwiedzenia Twierdzy Modlin)
2. Od maja do października w godzinach 10-18 w każdą sobotę i niedzielę członkowie Towarzystwa pełnią społeczne dyżury przy Wieży Tatarskiej umożliwiając podziwianie panoramy krajobrazu (możliwość wykonywania zdjęć).


Lokalna Organizacja Turystyczna © 2006